Duurzame Inzetbaarheid is inmiddels vervallen tot een containerbegrip en iedereen heeft er een mening over.

Stel je eens voor om voortaan te spreken van duurzaam presteren. Door de verantwoordelijkheden en belangen daarbij veel duidelijker te benoemen kunnen de prestaties van werknemers en van de totale organisatie in samenhang worden beschouwd. Lees meer over ons Double Diamond model dat alle betrokkenen voordeel biedt.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op https://workmetrics.nl/#contact  en vraag naar Berry Tanis.